„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Nép­tánc tábor 2021.

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Június
14
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. június 13. – Évközi 11. vasár­nap (Mk 4,2634)

    2021 Jun 13,

    Abban az időben Jézus ezt mondta a tömeg­nek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nap­pal, a mag kic­sírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz ter­mést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet[…]

    Bővebben…

Hír­levél