„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Elérhetőségek

Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda
2500 Eszter­gom, Kiss János vezérezre­des út 1
Hon­lap: mind​szenty​-iskola​.hu

Titkárság:
Tel: + 36 33 501 370
e-​mail: mindszentyjozsef.​iskola@​gmail.​com

Gaz­dasági iroda:
Tel: + 36 33 501 371
e-​mail:
menza@​mindszenty-​iskola.​hu
gazda@​mindszenty-​iskola.​hu


Óvoda:
Hon­lap: https://​bajoti​-het​sz​in​vi​rag​-ovoda​.iwk​.hu/
2533 Bajót, Kos­suth Lajos u. 69
Tel: + 36 33 449 197
e-​mail: bajotiovoda@​gmail.​com

Egyéb infor­má­ciók
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél