„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Felvételi

Nyomtatás

2014.01.18

Egységes írás­beli felvételi vizs­gák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. október 20. – Kedd (Lk 12,3538)

    2020 Oct 20,

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványai­hoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetek­ben pedig égő gyertya legyen. Hason­lít­satok az olyan emberekhez, akik urukra vár­nak, hogy mihe­lyt megérkezik a menyegzőről és zör­get, rögtön ajtót nyis­sanak neki. Boldo­gok azok a szol­gák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mon­dom nek­tek, felövezi magát, asz­tal­hoz ülteti őket,[…]

    Bővebben…

Hír­levél