„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Felvételi

Nyomtatás

2014.01.18

Egységes írás­beli felvételi vizs­gák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Június
26
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. június 26. – Évközi 13. vasár­nap (Lk 9,5162)

    2022 Jun 26,

    Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdic­sőülésének nap­jai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elin­dul­tak, betértek a sza­mar­itánu­sok egyik falu­jába, hogy szál­lást készít­senek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tar­tott. Ennek lát­tán a tanítványok, Jakab és János fel­háborod­tak: „Uram, akarod-​e, hogy lehívjuk az[…]

    Bővebben…

Hír­levél