„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Április
18
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. április 18. – Húsvét 3. vasár­napja (Lk 24,3548)

    2021 Apr 18,

    Abban az időben az Emmauszból vis­sza­tért tanítványok beszá­moltak az úton történ­tekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszél­get­tek, egyszer csak meg­je­lent köztük (Jézus), és köszön­tötte őket: „Békesség nek­tek!” Ijedtük­ben és félelmük­ben azt vélték, hogy szellemet lát­nak. De ő így szólt hoz­zájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért[…]

    Bővebben…

Hír­levél