„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Lurkó kupa 2016

Nyomtatás

Lurkó kupa és Diákolimpia
2016.12.02.

Decem­ber ele­jén megren­dezésre került az I. korc­so­por­tos Diákolimpia és a Lurkó kupa. Ezen a foc­i­tornán a III. helyet sik­erült elérni.

Résztvevők


Kemp Balázs 2.b
Balla Bence 2.a
Vod­ic­ska Zalán 2.a
Horváth Edvárd 2.a
Jezsek Zsom­bor 2.b
Schramm Bence 2.b
Ráczky Gábor 2.b
Borza Lev­ente 2.a
Pónya Már­ton 1.b
Vizes Milán 2.b

Kertész Kálmán kupa 2016

Nyomtatás

Kertész Kálmán kupa
2016.11.11.

Az idei évben is részt vet­tünk a Kertész Kálmán tehet­ségku­tató terem­foci bajnok­sá­gon, ahol ismét az első helyen sik­erült végeznünk.

A II. korc­so­port résztvevői

Vojtek Bence 3.a
Csányi Csanád 4.b
Füzesi Mar­cell 3.a
Horváth Hen­rik 3.a
Vod­ic­ska Fer­enc 3.a
Gubó Brúnó 3.b
Urbán Bálint 4.b
Szilá­gyi Donát 3.b
Schus­ter Botond 3.b
Kósa Samu 3.b
Nick­mann Gergely 4.a

Mikulás teremhoki

Nyomtatás

2016. decem­ber 9 – én megren­deztük a szoká­sos Mikulás teremhoki bajnok­sá­gunkat, ahol a felső tagozat mérhette össze tudását, ügyességét. Min­den osztály 2 csap­at­tal indul­ha­tott, csap­a­tonként min­i­mum 2 lány részvételével. A csap­a­tok a következőkép­pen alakul­tak.… BővebbenNép­tánc tábor 2016

Nyomtatás

X. Eszter­gomi Gyer­mek Nép­tánc Tábor.

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2016. július 1115. /​hétfő-​péntek/​
A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tartanak.

Letöl­thető plakát és jelen­tkezési lap.
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél