„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Városi nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás

Tisztelt Igaz­gató Nő /​Úr!

Iskolánk városi szintű nép­dalének­lési versenyt ren­dez, melyre szeretet­tel meghívjuk az Önök diák­jait is. Kér­jük segítő közreműködését, hogy fel­hívá­sunk eljuthas­son az illetékes ének sza­kos, illetve tanító kol­légák kezébe.


Tisztelet­tel:


Espasa– San­cho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2014. decem­ber 18.

Nevezési Lap letöltése!

Aktuális infor­má­ciók a nyári szüne­tre!

Nyomtatás

Infor­má­ciók a nyári szüne­tre letöltés!

Nép­tánc tábor

Nyomtatás

A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI

VIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Jelen­tkezési lap letöltése!

Plakát letöltése!

Beiratkozás

Nyomtatás

Az orszá­gosan elren­delt beiratkozás napjai:

Április 282930. 8.0018.00-ig.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Április
20
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. április 20. – Pén­tek (Jn 6,5259)

    2018 Apr 20,

    Amikor Kafar­naum­ban Jézus az élet keny­erének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” – kérdezték. Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mon­dom nek­tek: Ha nem eszitek az Ember­fia testét, és nem isszá­tok az ő vérét, nem lesz élet ben­netek. Aki eszi az én testemet[…]

    Bővebben…

Hír­levél