„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Várva várt havazás

Nyomtatás

2017. január 4-​én megérkezett a várt havazás! Örült ennek kicsi és nagy egyaránt!

Íme néhány boldog kép.

Itt járt a Mikulás 2016

Nyomtatás

2016. decem­ber 6 – án megérkezett iskolánkba Szent Mik­lós Püspök. Hagy­ományához híven a tem­plom­ban találko­zott a gyerekekkel, ahol min­den aprósá­got és nagy­obb gyerkőcöt mega­jándéko­zott. Isten Áldását kérve munkájára, reméljük jövőre is ellá­to­gat hozzánk!

Lurkó kupa 2016

Nyomtatás

Lurkó kupa és Diákolimpia
2016.12.02.

Decem­ber ele­jén megren­dezésre került az I. korc­so­por­tos Diákolimpia és a Lurkó kupa. Ezen a foc­i­tornán a III. helyet sik­erült elérni.

Résztvevők


Kemp Balázs 2.b
Balla Bence 2.a
Vod­ic­ska Zalán 2.a
Horváth Edvárd 2.a
Jezsek Zsom­bor 2.b
Schramm Bence 2.b
Ráczky Gábor 2.b
Borza Lev­ente 2.a
Pónya Már­ton 1.b
Vizes Milán 2.b

Kertész Kálmán kupa 2016

Nyomtatás

Kertész Kálmán kupa
2016.11.11.

Az idei évben is részt vet­tünk a Kertész Kálmán tehet­ségku­tató terem­foci bajnok­sá­gon, ahol ismét az első helyen sik­erült végeznünk.

A II. korc­so­port résztvevői

Vojtek Bence 3.a
Csányi Csanád 4.b
Füzesi Mar­cell 3.a
Horváth Hen­rik 3.a
Vod­ic­ska Fer­enc 3.a
Gubó Brúnó 3.b
Urbán Bálint 4.b
Szilá­gyi Donát 3.b
Schus­ter Botond 3.b
Kósa Samu 3.b
Nick­mann Gergely 4.a


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Április
20
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. április 20. – Pén­tek (Jn 6,5259)

    2018 Apr 20,

    Amikor Kafar­naum­ban Jézus az élet keny­erének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” – kérdezték. Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mon­dom nek­tek: Ha nem eszitek az Ember­fia testét, és nem isszá­tok az ő vérét, nem lesz élet ben­netek. Aki eszi az én testemet[…]

    Bővebben…

Hír­levél