„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Novem­ber
18
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. novem­ber 17. – Szom­bat (Lk 18,18)

    2018 Nov 17,

    Abban az időben Jézus péld­abeszédet mon­dott arról, hogy szün­te­lenül kell imád­koz­nunk és nem szabad bele­fárad­nunk. Így szólt: „Az egyik város­ban élt egy bíró, aki Isten­től nem félt és embertől nem tar­tott. Élt abban a város­ban egy özv­e­g­yass­zony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szol­gál­tass nekem igazsá­got ellen­felem­mel szem­ben.” A bíró[…]

    Bővebben…

Hír­levél