„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Orszá­gos Kom­pe­ten­cia Mérés

Nyomtatás

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2018

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Ide­gen nyelvi mérések ered­ményei

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2017.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2017-​ben:
6. osztály, angol (19 fő):91%
6. osztály, német (4 fő): 95%
8. osztály, angol: (10 fő): 81%
8. osztály, német: (11 fő): 77%

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2018.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2018-​ban:
6. osztály, angol (15 fő):72%
6. osztály, német (13 fő): 81%
8. osztály, angol: (15 fő): 75%
8. osztály, német: (13 fő): 66%

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2019.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2019-​ban:
6. osztály, angol (24 fő):86%
6. osztály, német (7 fő): 67%
8. osztály, angol: (17 fő): 96%
8. osztály, német: (3 fő): 53%Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Június
5
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. június 4. – Csütörtök (Mk 12,28b-34)

    2020 Jun 4,

    Abban az időben: Egy írás­tudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a paranc­sok közül?” Jézus így válas­zolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Ura­dat, Istenedet tel­jes szíved­ből, tel­jes lelked­ből, tel­jes elméd­ből és min­den erőd­ből! A második hasonló ehhez: Szeresd fele­bará­to­dat, mint önma­ga­dat! Ezeknél[…]

    Bővebben…

Hír­levél