„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Orszá­gos Kom­pe­ten­cia Mérés

Nyomtatás

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2018

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Ide­gen nyelvi mérések ered­ményei

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2017.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2017-​ben:
6. osztály, angol (19 fő):91%
6. osztály, német (4 fő): 95%
8. osztály, angol: (10 fő): 81%
8. osztály, német: (11 fő): 77%

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2018.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2018-​ban:
6. osztály, angol (15 fő):72%
6. osztály, német (13 fő): 81%
8. osztály, angol: (15 fő): 75%
8. osztály, német: (13 fő): 66%

OKÉV nyelvi mérés ered­ményei 2019.

Ide­gen nyelvi mérés átla­gai 2019-​ban:
6. osztály, angol (24 fő):86%
6. osztály, német (7 fő): 67%
8. osztály, angol: (17 fő): 96%
8. osztály, német: (3 fő): 53%Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Április
18
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. április 18. – Húsvét 3. vasár­napja (Lk 24,3548)

    2021 Apr 18,

    Abban az időben az Emmauszból vis­sza­tért tanítványok beszá­moltak az úton történ­tekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszél­get­tek, egyszer csak meg­je­lent köztük (Jézus), és köszön­tötte őket: „Békesség nek­tek!” Ijedtük­ben és félelmük­ben azt vélték, hogy szellemet lát­nak. De ő így szólt hoz­zájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért[…]

    Bővebben…

Hír­levél