„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Augusz­tus
20
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. augusz­tus 19. – Évközi 20. vasár­nap (Jn 6,5159)

    2018 Aug 19,

    Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: „Én vagyok a men­ny­ből alászál­lott, élő kenyér. Aki ebből a kenyér­ből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, ame­lyet én adok, az én testem a világ életéért.” Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így[…]

    Bővebben…

Hír­levél