„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Osztá­lyok hírei

Nyomtatás

felveteli2014.01.18 Egységes írás­beli felvételi vizs­gák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.
2013-​12-​21, 19:44
felveteli2014.01.18 Egységes írás­beli felvételi vizs­gák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.
2013-​12-​21, 19:44


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

Hír­levél