„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Felvételi

Nyomtatás

2014.01.18

Egységes írás­beli felvételi vizs­gák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2018. május 22. – Kedd (Mk 9,3037)

    2018 May 22,

    Abban az időben: Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azon­ban nem akarta, hogy valaki meg­tudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Ember­fiát az emberek kezére adják, megö­lik, de miután megölték, har­mad­napra feltá­mad.” Ők nem értet­ték ezeket a szavakat, de fél­tek megkérdezni Jézust.Ezután Kafar­naumba értek. Amikor már[…]

    Bővebben…

Hír­levél