„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Isko­larendőr

Nyomtatás

Iskolánk rendőre:

Szepesi Már­ton törzsőrmester

Eszter­gomi Rendőrkapitányság 107


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

Hír­levél