„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Osztályaink

Nyomtatás
1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5. 6. 7. 8.

1.a osztály

16 tan­uló
Osztá­ly­tanító: Magács Éva

Dojc­sák Leila Hanna
Erdei Flórián
Fejér Gábor
Hámory Lili
Jankovits Ibolya Sanel
Király Melinda
Kovács István
Kovács Karolina
Legény Ben­degúz
Méri Rózsa
Mol­nár Zsó­fia
Szabó Richárd
Szabó-​Melisek Flóra
Tar­soly Botond
Vályi-​Nagy Balázs
Varga Kevin Róbert

1.b osztály

17 tan­uló
Osztá­ly­tanító: Galam­bosi Andrea

Czeti Hanna
Erős Lóránt
Hernádi Melinda
Horváth Fanni
Kli­ment Bor­bála
Kovács Blanka Klára
Kovács Emese
Nagy Ábel
Patkó Réka
Pónya Már­ton András
Reményi Enéh
Rétki Máté
Rigó Kornélia
Simkó Panka Júlia
Tóth Mar­tina
Valek Csongor
Zéman Vilmos

2.a osztály

25 tan­uló
Osztá­ly­tanító: Maier– Kránitzné B. Ágnes

Bajor Keve Lás­zló
Balla Bence
Balog Berta­lan
Balogh Laura Nóra
Bar­tal Zsó­fia Zita
Bauer Botond
Bognár Anna
Borza Lev­ente Gábor
Boskovits Melitta Vivien
Fábián Maja
Horváth Edvárd
Kic­ska Csanád
Kis Patrí­cia
Kiss Lev­ente Péter
Kovács Dániel Attila
Már­ton Míra
Mol­nár Tulipán
Nagy Lás­zló Máté
Ősz Csongor
Pac­s­mag Adrián Lás­zló
Párkányi Tamás
Slavóczki Liza Mar­tina
Szabó Iringó Etel
Vitéz Anna Boglárka
Vod­ic­ska Zalán

2.b osztály

21 tan­uló

Osztá­ly­tanító: Riglerné Styevola Aranka

Bakalár Rebeka
Bán­hidy Albert Kolos
Bánkuti Blanka
Cser­mák Gergely
Erős Alex Dominik
Horváth Ange­lika Pálma
Jezsek Zsom­bor
Kaz­inczi Jázmin
Kemp Balázs
Kovács Csenge
Nagy Brigitta Letí­cia
Nagy Lev­ente
Nebe­haj Csenge
Papp János
Pilkovics Réka
Ráczky Gábor
Riss Annamária
Schramm Bence Tamás
Szenczi Vivien
Vizes Milán,
Willem Liliána

3.a osztály

17 tan­uló

Osztá­ly­tanító: Korompai Gáborné

Bartl Niko
Dörnyei Mira
Erős Dénes
Fegyveres Rebeka Zoé
Füzesi Mar­cell
Haász István
Haász Kata Sára
Horváth Hen­rik Fer­enc
Kis Benedek
Kranyik Kira
Legény Glória
Méri Bulcsú
Rácz Benedek
Sza­lkai Tóth Jázmin
Veszter Ákos
Vod­ic­ska Fer­enc
Vojtek Bence

3.b osztály

18 tan­uló
Osztá­ly­tanító: Eck Andrásné

Borza Miriam
Bölöcskey Csongor
Cselóczki Lara
Gubó Brúnó Ottó
Hodisan Alexan­dra Vik­tória
Horváth Ábel
Kierblewski Hanna
Kósa Sámuel Mihály
Mag­yar Gergely
Mező Csanád
Reményi Blanka Boglárka
Schus­ter Botond Gábriel
Szabó Máté
Szilá­gyi Botond
Szilá­gyi Donát
Tóth Haán Ben­degúz
Tóth­ma­jor Veronika
Zéman Barnabás

4.a osztály

17 tan­uló
Osztá­ly­tanító: Ujpesti Gizella

Ábel Dániel
Androczky Liza Anna
Bán­hidy Klára Izabella
Berez­nai Domonkos Tibor
Civisz Noémi
Dobai Flóra
Dráfi Anasztázia
Gál Péter
Garami Lili Nóra
Mol­nár Dávid Sán­dor
Nagy Fruzsina
Nick­mann Gergely
Tóth Dániel
Tóth Dávid
Varga Olivér
Vígh-​Horváth Emília
Vod­ic­ska Dorka

4.b osztály

21 tan­uló
Osztá­lyfőnök: Bátori Bernadett

Baki Sára Csepke
Borza Evelin
Csányi Csanád
Cserép Zoltán
Csor­dás Szab­rina
Fazekas Vanda Ivett
Huszár Emma
Ivancsó Laura
Kovács Dávid
Marsi Zsom­bor Kenese
Moldován Noel
Móró Evelin
Nagy Bence Gábor
Nagy Maja
Ősz Botond
Pilkovics Zsó­fia
Szabó Aliz
Szabó Kende Örkény
Szat­máry Benedek
Urbán Bálint
Váli Zsombor

5. osztály

26 tan­uló

Osztá­lyfőnök: Lip­tákné Csörnök Judit

Bakalár Gergő Ben­degúz
Burán Beáta
Cserép Zsolt
Cser­mák Júlia
Csic­s­mann Laura
Diószegi Regina
Dörnyei Gergő Milán
Endrédi Luca Márta
Harsányi Bálint Sán­dor
Hock Mónika
Horváth Niko­lett
Juhász Tilda
Lábos Laura
Magi Sára
Méhes Árpád Ábel
Nebe­haj István
Pál­falvi Nóra
Paulusz Kevin
Rigler Már­ton
Sáfár Kitti
Szuhi Loretta Noella
Takács Andrea
Tóth Alexan­dra
Tóth Enikő
Tóth Lil­iána
Vod­ic­ska Kornél

6. osztály

24 tan­uló
Osztá­lyfőnök: Lip­ták Géza

Berecz Anna Blanka
Csor­dás Alessan­dra
Csor­dás Angelina
Enculescu Dávid
Gubó Laura Mária
Hernádi Mik­lós
Horváth István
Horváth Samuéla Mária
Kemp Luca
Kierblewski Csenge
Kranyik Márk
Krizsán Máté
Lénárt Gergő
Madarász Melinda
Maradi Réka
Matuzsinka Zsom­bor
Nagy Hunor József
Pap Gergely Imre
Rigler Dominika
Torma Gergely
Tóth Zsó­fia
Tóth­ma­jor Dóra
Török Dzsenifer
Varga –Dejcző Lúcia

7. osztály

31 tan­uló

Osztá­lyfőnök: Bégányi Gáborné Juhász Mar­i­anna

Bádi Patrik Nor­bert
Balogh Erik Nor­bert
Bencze Botond Ágos­ton
Benőcz Botond
Dancs Vivien
Dobay András
Erős Kornél
Fábián Zsolt Tibor
Fekete Attila
Guzli Lás­zló
Harsányi Gergő
Hencz Kornél
Horváth Bence
Kierblewski Olivér
Kőhalmi Panna
Mol­nár Dorottya
Mol­nár Endre Mik­lós
Nagy Zoltán
Nebe­haj Ágnes
Nick­mann Vik­tória
Pac­s­mag Eszter Diána
Rigler Gabriella
Sárközi Raj­mund
Schus­ter Áron Ábris
Sturm Niko­lett
Szebenyi Szabolcs Zoltán
Szen­drő Tamás
Szilá­gyi Márk
Teplán­szki Vince
Valek Ametiszt Dalma
Wágner Anna Mária

8. osztály

24
Osztá­lyfőnök: Sza­jkó Darina

Ács Dániel Milán
Berhidai Júlia
Bedő-​Bélai Bar­bara Szonja
Borók Vik­tória Kár­men
Csom­bók Borostyán
Dajka Bence Nor­bert
Fábián Dorina Vik­tória
Har­tyán Mar­tin
Hegedűs Mar­tin
Hernádi Zsuzsanna
Hideg Boglárka
Kákonyi Gergő
Kőrösi Laura
Kosznovszki Dóra
Majer Balázs Tibor
Máté Vivien
Meszes Márk Tamás
Nagy Dzsenifer
Nánási Róbert
Solymári Zalán
Török Klau­dia
Ujfalvi Ildikó
Vojtek Vik­tória
Zátik Dóra


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Szeptem­ber
19
Szerda
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. szeptem­ber 19. – Szerda (Lk 7,3135)

    2018 Sep 19,

    Egy alka­lom­mal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hason­lít­sam e nemzedék fiait? Kihez is hason­lí­tanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyer­mekek, akik így kiál­toz­nak egymáshoz:„Furulyáztunk, de nem tán­colta­tok. Siránkoz­tunk, de nem zokog­ta­tok.” Eljött Keresztelő János: keny­eret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mond­já­tok: „Ördöge van.” Eljött az Ember­fia, eszik[…]

    Bővebben…

Hír­levél