„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Orvos-​védőnő

Nyomtatás

Isko­lai védőnő:

Fülöp Fruzsina

Ked­den és pén­tekenként tartózkodik iskolánkban

Isko­laor­vos:

Dr. Tókos László


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Már­cius
25
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. már­cius 24. – Nagy­böjt 3. vasár­napja (Lk 13,19)

    2019 Mar 24,

    Abban az időben: Oda­jött Jézushoz néhány ember, s azokról a galilea­iakról hozott hírt, akiknek vérét Pilá­tus az áldozat vérével veg­yítette. Erre Jézus meg­j­e­gyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galilea­iak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jár­tak? Mon­dom nek­tek: nem! De ha nem tar­to­tok bűn­bá­na­tot, éppúgy elvesztek ti[…]

    Bővebben…

Hír­levél