„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Orvos-​védőnő

Nyomtatás

Isko­lai védőnő:

Fülöp Fruzsina

Ked­den és pén­tekenként tartózkodik iskolánkban

Isko­laor­vos:

Dr. Tókos László


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
7
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

Hír­levél