„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Október
22
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. október 21. – Szerda (Lk 12,3948)

    2020 Oct 21,

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványai­hoz: „Gon­do­ljá­tok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen vár­já­tok tehát az Ember­fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mon­dod ezt a péld­abeszédet, vagy min­denk­inek?” Az Úr így[…]

    Bővebben…

Hír­levél