Menza– szeptem­ber

Nyomtatás
Étkezés­sel és a digit men­zá­val kapc­so­lat­ban az 33501371 tele­fon­szá­mon tudnak érdek­lődni Horváth Katal­in­nál és Lakh­e­gyi Vik­tornénál.
Köszönet­tel:

Horváth Katalin
gaz­dasági vezető

Étlap 09.0109.03
Étlap 09.0609.10
Étlap 09.1309.17
Étlap 09.2009.24
Étlap 09.2709.30