Nép­tánc tábor 2021.

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése