„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Szeptem­ber
27
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. szeptem­ber 26. – Szom­bat (Lk 9,43b-45)

    2020 Sep 26,

    Az ördögtől megszál­lott fiú meg­gyó­gyítása után a tanítványok csodálat­tal tek­in­tet­tek Jézusra. Ő azon­ban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe, amit most mon­dok! Eljön az idő, hogy az Ember­fiát az emberek kezére adják. De azok nem értet­ték meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előt­tük. Kérdezni azon­ban nem merték e szavak[…]

    Bővebben…

Hír­levél