„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

OKOSKÁK

Nyomtatás
OKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsé­bet Iskola ren­dezett meg, III. helyezést ért el!
Iskolánk képviselői 3. és 4. osztá­lyos tan­ulók voltak.
Grat­ulálunk!


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
7
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

Hír­levél