„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Büszkék vagyunk…

Nyomtatás
Végte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyer­mekelőadás­ban nyúj­tott fan­tasztikus szere­pléséért.
Köszön­jük hogy részese lehetett az iskola tan­testüstelete és diák­sága ennek a megra­gadó pro­duk­ció­nak.
Köszön­jük Musi­cal Akademia JP!
Ter­mészete­sen büszkék vagyunk a többi gyer­mek­sz­ere­plőre is aki iskolánkat képviselte az előadás­ban!


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
7
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

Hír­levél