„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Büszkék vagyunk…

Nyomtatás
Végte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyer­mekelőadás­ban nyúj­tott fan­tasztikus szere­pléséért.
Köszön­jük hogy részese lehetett az iskola tan­testüstelete és diák­sága ennek a megra­gadó pro­duk­ció­nak.
Köszön­jük Musi­cal Akademia JP!
Ter­mészete­sen büszkék vagyunk a többi gyer­mek­sz­ere­plőre is aki iskolánkat képviselte az előadás­ban!


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Június
5
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. június 4. – Csütörtök (Mk 12,28b-34)

    2020 Jun 4,

    Abban az időben: Egy írás­tudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a paranc­sok közül?” Jézus így válas­zolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Ura­dat, Istenedet tel­jes szíved­ből, tel­jes lelked­ből, tel­jes elméd­ből és min­den erőd­ből! A második hasonló ehhez: Szeresd fele­bará­to­dat, mint önma­ga­dat! Ezeknél[…]

    Bővebben…

Hír­levél