„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Büszkék vagyunk…

Nyomtatás
Végte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyer­mekelőadás­ban nyúj­tott fan­tasztikus szere­pléséért.
Köszön­jük hogy részese lehetett az iskola tan­testüstelete és diák­sága ennek a megra­gadó pro­duk­ció­nak.
Köszön­jük Musi­cal Akademia JP!
Ter­mészete­sen büszkék vagyunk a többi gyer­mek­sz­ere­plőre is aki iskolánkat képviselte az előadás­ban!
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél