„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Városi nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás
Iskolánkban 2020. január 23-​án megren­dezésre került a városi nép­dalének­lési verseny.
Köszön­jük a város ének-​zene tanítói­nak, hogy felkészítet­ték a gyerekeket a versenyre, valamint a zsűri tag­jainak, hogy megerősítő, bátorító értékelé­seikkel emelték a verseny szín­von­alát.
Grat­ulálunk min­den résztvevőnek!
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél