Meghitt, moz­gal­mas és lélekemelő volt az évtized utolsó tanítási napja.

Nyomtatás
Oláh Gábor, az EKIF (Esztergom-​Budapesti Főe­gy­házm­egye Kato­likus Isko­lai Főhatóság) tanü­gyi igaz­gatója is ellá­toga­tott iskolánkba, hogy velünk együtt fogadja a kán­tálók jókíván­sá­gait.
Az alsós és fel­sős osztá­lyok közös énekes imád­sá­gon vet­tek részt a tem­plom­ban, ahol Balogh Bor­bála és Trásy Zsolt segítette a diákokat elc­sendesedni és lélek­ben is megérkezni a kis­ded Jézus jás­zolához.
A tem­plom­ban a tanári kar is meglepte a tan­ulókat egy dalc­soko­r­ral.