„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Rajzpá­lyázat IV. építészeti napok

Nyomtatás

Az eszter­gomi önko­r­mányzat rajzpá­lyáza­tán , a IV. Építészeti Napokon, Tetők cím­mel iskolánk 4.b osztálya csodás alkotá­sokkal vett részt, kiemelkedő ered­ményekkel.

Az alsó tagozatosok kategóriájában
I.helyezett Reményi Enéh,
II.helyezett Bér­czi Boglárka lett.

Szívből grat­ulálunk nekik és a legalább ilyen remek többi alkotá­sok alkotói­nak is.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Május
25
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. május 25. – Hétfő (Jn 16,2933)

    2020 May 25,

    Amikor az utolsó vac­során Jézus elmondta búc­súbeszédét, tanítványai meg­j­e­gyezték: „Most nyíl­tan beszélsz, nem hason­la­tok­ban. Most elis­mer­jük, hogy min­dent tudsz, és nincs szük­ség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Isten­től jöt­tél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szét­széledtek, ki-​ki a[…]

    Bővebben…

Hír­levél