„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Iskolaválasztási pro­gra­munk

NyomtatásOktóber 18. (pén­tek) 16.0018.00: Szüreti bál és az „Állat­bőr­ben”- ovis
rajzpá­lyázat ered­mény­hird­e­tése
Decem­ber 13. (pén­tek) 16.0018.00: „Vár a világ sóvárgva Rád”
Adventi vásár és kézműves foglalkozás
Január 27. (hétfő): Bemu­tatkozás a szülőknek a Művelődés Házában
Február 11. (kedd) 16.3017.15: „Bará­taink az álla­tok”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Február 14. (pén­tek) 16.0018.00: Farsangi bál
Február 25. (kedd) 16.3017.15:„Mesék biro­dalmában”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Már­cius 0213.: Gergely-​járás a város óvodáiban
Már­cius 11. (szerda) 7.4516.00: „NYÍLT NAP”(óralátogatás: 1. és 2. órában)
Már­cius 1620.: Iskola-​kóstolgató foglalkozásra vár­juk a nagyc­so­por­tos
óvodá­sokat az óvó nénikkel a délelőtt folyamán
Már­cius 24. (kedd) 16.3017.15: „Szent György lovag leg­endája”
(Tánc és dráma gyerekeknek és az iskola bemu­tatása a szülőknek)

Vár­juk érdeklődésüket!

Cím: 2500 Eszter­gom, Kiss János vezérezre­des út. 1.
Tele­fon: 33501370
www​.mind​szenty​-iskola​.hu


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Május
25
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. május 25. – Hétfő (Jn 16,2933)

    2020 May 25,

    Amikor az utolsó vac­során Jézus elmondta búc­súbeszédét, tanítványai meg­j­e­gyezték: „Most nyíl­tan beszélsz, nem hason­la­tok­ban. Most elis­mer­jük, hogy min­dent tudsz, és nincs szük­ség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Isten­től jöt­tél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szét­széledtek, ki-​ki a[…]

    Bővebben…

Hír­levél