„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Iskolaválasztási pro­gra­munk

NyomtatásOktóber 18. (pén­tek) 16.0018.00: Szüreti bál és az „Állat­bőr­ben”- ovis
rajzpá­lyázat ered­mény­hird­e­tése
Decem­ber 13. (pén­tek) 16.0018.00: „Vár a világ sóvárgva Rád”
Adventi vásár és kézműves foglalkozás
Január 27. (hétfő): Bemu­tatkozás a szülőknek a Művelődés Házában
Február 11. (kedd) 16.3017.15: „Bará­taink az álla­tok”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Február 14. (pén­tek) 16.0018.00: Farsangi bál
Február 25. (kedd) 16.3017.15:„Mesék biro­dalmában”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Már­cius 0213.: Gergely-​járás a város óvodáiban
Már­cius 11. (szerda) 7.4516.00: „NYÍLT NAP”(óralátogatás: 1. és 2. órában)
Már­cius 1620.: Iskola-​kóstolgató foglalkozásra vár­juk a nagyc­so­por­tos
óvodá­sokat az óvó nénikkel a délelőtt folyamán
Már­cius 24. (kedd) 16.3017.15: „Szent György lovag leg­endája”
(Tánc és dráma gyerekeknek és az iskola bemu­tatása a szülőknek)

Vár­juk érdeklődésüket!

Cím: 2500 Eszter­gom, Kiss János vezérezre­des út. 1.
Tele­fon: 33501370
www​.mind​szenty​-iskola​.hu
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél