„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Megem­lékezés a vér­tanúkról

Nyomtatás

A 6.b osztály tan­ulói­nak közreműködésével méltó módon emlékeztünk meg az Aradi vér­tanúkról.
A Városi Ünnep­sé­gen — az Aradi tér belső területén álló emlék­műnél– is előadták műsorukat a Mind­szenty iskola diák­jai.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. július 12. – Évközi 15. vasár­nap (Mt 13,123)

    2020 Jul 12,

    Abban az időben:Jézus elment hazul­ról, és leült a tó partján. Hatal­mas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csó­nakba, a tömeg pedig ott állt a par­ton. Ekkor péld­abeszédek­ben sok min­denre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöt­tek az ég madarai, és ezeket mind[…]

    Bővebben…

Hír­levél