”A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIXIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Nyomtatás

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

Jelen­tkezési lap letöl­thetőn


Jelen­tkezési lap letöl­thető