Ovis Pro­gramok

Nyomtatás
FIGYELEM!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok!
Április 10-​én, szerdán 16.30–kor tartjuk utolsó ovis foglalkozá­sunkat.
Tánc és dráma a gyerekeknek, az iskola bemu­tatása a szülőknek!
Min­den érdek­lődőt szeretet­tel várunk!