„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Kórus

Nyomtatás

Sza­k­mai beszá­moló már letöl­thető.
Gyer­mekkar bemu­tatkozása.

Támo­gatóEszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Decem­ber
14
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. decem­ber 14. – Pén­tek (Mt 11,1619)

    2018 Dec 14,

    Egy alka­lom­mal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hason­lít­sam ezt a nemzedéket? Hason­lít a pia­con tanyázó gyer­mekekhez, akik odak­iáltják pajtá­saik­nak: „Furu­lyáz­tunk, de nem tán­colta­tok. Siránkoz­tunk, de nem zokog­ta­tok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mond­ják rá: „Ördöge van.” Eljött az Ember­fia. Eszik-​iszik, és azt mond­ják rá: „Lám, a[…]

    Bővebben…

Hír­levél