„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Október
21
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. október 20. – Szom­bat (Lk 12,812)

    2018 Oct 20,

    Jézus egy alka­lom­mal így beszélt tanítványai­hoz: Mon­dom nek­tek, hogy min­dazt, aki meg­vall engem az emberek előtt, az Ember­fia is meg­vallja Isten angyalai előtt. Aki pedig meg­ta­gad engem az emberek előtt, azt én is meg­ta­gadom Isten angyalai előtt. Aki az Ember­fia ellen szól, boc­sá­na­tot nyer, de aki a Szentlelket káro­molja, az[…]

    Bővebben…

Hír­levél