„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Nyílt Nap 2018

NyomtatásMind­szenty József Kato­likus Általános Iskola
Nyílt nap 2018. már­cius 7. szerda

Pro­gramok táblázat itt letöl­thető


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Feb­ruar
24
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. február 24. – Évközi 7. vasár­nap (Lk 6,2738)

    2019 Feb 24,

    Jézus a hegyi beszéd­ben így szólt tanítványai­hoz: „Nek­tek, akik hall­gat­tok engem, ezt mon­dom: Szer­essétek ellen­ségeit­eket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlöl­nek titeket. Azokra, akik átkoz­nak titeket, mond­ja­tok áldást, és imád­koz­za­tok rágal­mazói­tokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arco­dat is. Annak, aki elveszi kön­tösödet, add oda a ruhá­dat is. Mindenkinek,[…]

    Bővebben…

Hír­levél