„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

NEK újság

Nyomtatás
Min­denk­iNEK 1. Évfolyam – 1. szám – 2017. október
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kon­gresszus Eszter­gomi Mis­sz­iós Küldöt­teinek hírújságja

Letöl­thető pdf


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Novem­ber
14
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. novem­ber 13. – Szerda (Lk 17,1119)

    2019 Nov 13,

    Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé átha­l­adt Sza­maria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz lep­rás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megáll­tak, és hang­osan így kiál­tot­tak: „Jézus, Mester! Könyörülj raj­tunk!” Ő rájuk tek­in­tett, és így szólt hoz­zájuk: „Men­jetek és mutassá­tok meg mag­a­tokat a papok­nak.” Útközben megtisz​tul​tak​.Az[…]

    Bővebben…

Hír­levél