„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Elérhetőségek

2500 Eszter­gom Kiss János vezérezre­des út 1.

Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát.

Tele­fon: 0633501370

Fax: 0633 501371

Kapc­so­lat űrlap

E-​mail küldése. A csil­lag­gal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

Egyéb infor­má­ciók


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. október 20. – Kedd (Lk 12,3538)

    2020 Oct 20,

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványai­hoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetek­ben pedig égő gyertya legyen. Hason­lít­satok az olyan emberekhez, akik urukra vár­nak, hogy mihe­lyt megérkezik a menyegzőről és zör­get, rögtön ajtót nyis­sanak neki. Boldo­gok azok a szol­gák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mon­dom nek­tek, felövezi magát, asz­tal­hoz ülteti őket,[…]

    Bővebben…

Hír­levél