„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

rajzpalyazat-iv-epiteszeti-napokAz eszter­gomi önko­r­mányzat rajzpá­lyáza­tán , a IV. Építészeti Napokon, Tetők címmel…
2019-​11-​27, 09:21
iskolavalasztasi-programunkOktóber 18. (pén­tek) 16.0018.00: Szüreti bál és az „Állatbőrben”-…
2019-​10-​09, 17:48
rajzpalyazat-nagycsoportosoknakKedves Nagyc­so­por­tos Óvodás! A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és…
2019-​10-​09, 17:35
megemlekezes-a-vertanukrolA 6.b osztály tan­ulói­nak közreműködésével méltó módon emlékeztünk meg az Aradi…
2019-​10-​09, 17:23
magyar-nepmese-napjaA Mag­yar Népmese Napja alka­lmából szeptem­ber 30-​án, Benedek Elek születésének 160.…
2019-​10-​09, 17:03


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Decem­ber
10
Kedd
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. decem­ber 10. – Kedd (Mt 18,1214)

    2019 Dec 10,

    Egy alka­lom­mal Jézus ezt a péld­abeszédet mondta tanítványainak: „Mit gon­do­ltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elc­sa­tan­gol közülük, nem hagyja-​e ott a kilencvenki­lencet a hegyen, és nem megy-​e, hogy megk­er­esse az eltévedtet? Ha aztán szerenc­sésen meg­találja, bizony mon­dom nek­tek: job­ban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenki­lenc­nek. Éppen[…]

    Bővebben…

Hír­levél