„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

okoskakOKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsébet…
2020-​02-​28, 16:22
buszkek-vagyunkVégte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyermekelőadásban…
2020-​02-​28, 16:20
frasang2020. február 13-​án és 14-​én tar­tot­tuk iskolánk hagy­ományos farsangi…
2020-​02-​28, 16:17
ovisoknakAz érdek­lődő nagyc­so­por­tos ovi­sok iskola előkészítő foglalkozá­son vet­tek részt február 11-​én…
2020-​02-​28, 16:13
varosi-nepdaleneklesi-versenyIskolánkban 2020. január 23-​án megren­dezésre került a városi népdaléneklési…
2020-​02-​28, 16:07


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Feb­ruar
28
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. február 28. – Pén­tek (Mt 9,1415)

    2020 Feb 28,

    Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járul­tak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeu­sok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid vis­zont nem tar­tanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-​e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljön­nek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”Mt[…]

    Bővebben…

Hír­levél