„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

a-tuznek-nem-szabad-kialudni-2020IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda…
2020-​05-​28, 10:48
beiratkozas-2020Tisztelt Szülő! A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata…
2020-​03-​29, 21:59
a-mindszenty-jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda-fenntartoja-az-alabbi-hatarozatot-hoztaA Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határozatot…
2020-​03-​25, 15:17
okoskakOKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsébet…
2020-​02-​28, 16:22
buszkek-vagyunkVégte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyermekelőadásban…
2020-​02-​28, 16:20


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. július 12. – Évközi 15. vasár­nap (Mt 13,123)

    2020 Jul 12,

    Abban az időben:Jézus elment hazul­ról, és leült a tó partján. Hatal­mas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csó­nakba, a tömeg pedig ott állt a par­ton. Ekkor péld­abeszédek­ben sok min­denre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöt­tek az ég madarai, és ezeket mind[…]

    Bővebben…

Hír­levél