„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Köszön­tjük iskolánk honlapján!

Friss hírek

tanevkezdesi-informacioLetöl­thető dokumentum
2020-​08-​30, 09:50
a-tuznek-nem-szabad-kialudni-2020IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda…
2020-​05-​28, 10:48
beiratkozas-2020Tisztelt Szülő! A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata…
2020-​03-​29, 21:59
a-mindszenty-jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda-fenntartoja-az-alabbi-hatarozatot-hoztaA Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határozatot…
2020-​03-​25, 15:17
okoskakOKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsébet…
2020-​02-​28, 16:22


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Novem­ber
24
Kedd
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. novem­ber 23. – Hétfő (Lk 21,14)

    2020 Nov 23,

    Jézus egy alka­lom­mal meg­fi­gyelte hogyan dob­ják a gazdagok adományaikat a tem­plom perse­lyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özv­e­g­yass­zony két fil­lért dobott be. Erre meg­j­e­gyezte: „Bizony, mon­dom nek­tek, ez a szegény özv­egy töb­bet dobott be, mint bárki más. A töb­biek ugya­nis abból adakoz­tak, amiben bővelked­nek, ez azon­ban min­dent odaadott, ami szegénységéből[…]

    Bővebben…

Hír­levél